بیانیە دانشجویان استان کردستان نسبت به سرکوب معترضان توسط رژیم جمهوری اسلامی

بیانیە دانشجویان استان کردستان نسبت به سرکوب معترضان توسط رژیم جمهوری اسلامی
اتحادیه هماهنگی دانشجویان دانشگاەهای استان کردستان در بیانیەای ضمن محکوم کردن سرکوب‌ معترضان در کردستان و ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، نسبت بە اقدامات ضد بشری این رژیم، اعتصاب و عدم حضور خود در کلاس‌های دانشگاە را اعلام، و از استادان و نیروهای نظامی و دیگر اقشار جامعە خواستار شدند کە بە اعتراضات مردمی ملحق شوند.
 
متن بیانیە بە این شرح است:
 
دانشجویان آزادی خواە و غیور ایران

ما دانشجویان دانشگاەهای کردستان ضمن محکومیت شدید سرکوب‌های حکومتی علیە دانشجویان، جوانان و همەی اقشار جامعە و با توجە بە اتفاقات اخیر و شهید شدن جوانان و داغداری خانوادەهایشان، بر خود لازم می‌دانیم کە در راستای حمایت از عدالت و در اعتراض به سرکوب و حبس گروه قابل توجهی از دانشجویان سراسر ایران، از حاضر شدن سر کلاس‌های دانشگاە خودداری کنیم و از استادها نیز درخواست پیوستن بە این اعتراضات را داریم.

اگر علیە ظلم و ناعدالتی بیش از حد نظام بە پا نخیزیم تا حد جنایت خودخواە هستیم و بویی از اخلاق نبردەایم.

ما دانشجویان بە عنوان گروهی از مهمترین قشر شهروند جامعە، باید بر این مهم آگاە باشیم کە کنش همبستگی ما علیە سیاست‌های خشن و غیرانسانی حکومت در برابر مردم بی دفاع، می‌تواند نقش بسیار مثبتی را ایفا کند و با قیام می‌توانیم ارزش‌های جدید و اخلاقیات نوینی را خلق کنیم و با حضور پر شور خود کنار همدیگر ساحتی از تجربە انسانی را برای خود بگشاییم.

بە قول کامو: قیام، سر پیچی از هر چيزی است که با ما همچون شیء رفتار می‌کند و ما را به سنگ و خشت‌های تاریخ فرو می‌کاهد. عصیان به معنای صحه گذاردن بر سرشت و ماهیّتی است که همهٔ ابنای بشر در آن شریکند و به قدرت تن در نمی دهد.

شورای هماهنگی دانشجویان از تمامی نیروهای انتظامی درخواست دارد کە تفنگشان را زمین گذاشتە و بە سوی جوانان خود شلیک نکنند و کنار مردم خود قرار گیرند.

شورای هماهنگی همچنین از دانش آموزان، جوانان، ورزشکاران، فرهنگیان، هنرمندان و کارگران و تمامی افراد اثرگذار درخواست دارد کە در این روزهای سخت کنار دانشجویان و مردم حق طلب قرار گیرند.

اتحادیه هماهنگی دانشجویان دانشگاەهای استان کردستان 
٥ مهر ١٤٠١

199 بار دیده شده‌‌


PM:06:36:27/09/2022