بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در حمایت از اعتراضات

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در حمایت از اعتراضات
ما کارگران پروژه ای نفت همصدا با همه مردم در ایران بار دیگر خشم و نفرت خود را نسبت به قتل مهسا امینی این دختر جوان به دست گشت ارشاد اعلام کرده و از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمانیافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و بی تامینی و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و پشتیبانی میکنیم.

مهسا و مهساها دختران ما و اعضای خانواده ما هستند. تا کی خشونت علیه زن و یکه تازی گشت ارشاد در خیابانها به بهانه حجاب؟ تا کی گرسنگی و بی تامینی؟ دیگر بس است! اعتراض حق مسلم ما کارگران و ما همه مردم است و  به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه ای که بیش از چهل سال است بر ما روا میشود اعتراض داریم. ما دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بیحقوقی ها نیستیم. 

ما کارگران نفت هشدار میدهیم که در صورتیکه به بازداشتها، به کشتار مردم  و سرکوبگری ها و اذیت و آزار زنان بخاطر حجاب پایان داده نشود، و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهیم ماند. همصدا با همه مردم ما نیز دست به اعتراض خواهیم زد و کار را تعطیل خواهیم کرد. 
پیام ما کارگران و ما مردم را بشنوید. 
به شما اخطار میدهیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
چهارم مهر ۱۴۰۱

130 بار دیده شده‌‌


PM:06:51:27/09/2022