سرکوب زنان و زن ستیزی در ایران بر همان پاشنه ٤٠ سال گذشته می چرخد

سرکوب زنان و زن ستیزی در ایران بر همان پاشنه ٤٠ سال گذشته می چرخد

آسوی روژهلات/ سرکوب زنان از همان ابتدای بر سرکارآمدن رژیم جمهوری اسلامی تا کنون به قوت خود باقی بوده و در اشکال مختلف اعمال می شود.

تأکید برغیرقانونی بودن بی‌حجابی نشان می‌دهد که درهای سرکوب زنان از جمله در مورد پوشش همچنان بر پاشنه چهار دهه گذشته می‌چرخد و انواع نیروهای سرکوبگر با پشتیبانی قوه قضائیه، پلیس، بسیج، گشت های ارشاد، عوامل تندرو وابسته و غیره در کوچه و خیابان و محل کار و مدرسه، دانشگاه، اتوبوس و مترو و حتی اتومبیل‌های شخصی مزاحم آنان می‌شوند تا آنها را جریمه و مجازات کنند.

در حالی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در همه ی زمینه ها زنان را محدود و علیه آنان تشدید خشونت می کند که، پس از قتل حکومتی مهسا امینی در گشت ارشاد تهران در اواخر شهریور امسال، جنبش اعتراضی جدید و گسترده ای علیه نقض فاحش حقوق بشر بویژه در مورد زنان شکل گرفت.


1104 بار دیده شده‌‌


AM:09:47:29/01/2023