ادامه اعتراضات در سالگرد ورود خمینی به ایران

ادامه اعتراضات در سالگرد ورود خمینی به ایران

آسوی روژهلات/ در ادامه ی اعترضات سراسری در ایران، همزمان در شب منتهی به سالگرد ورود خمینی، اعتراضات و سردادن شعارهای ضد حکومتی در برخی از نقاط تهران و دیگر شهرها به قوت خود باقی بود.

در این بازه زمانی، شماری از معترضان در تهران شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی سر دادند. اعتراض ها و شعارها تنها به مختص به تهران نبود و در برخی دیگر از نقاط از جمله در شهرستان جوانرود نیز شعارهایی با مضامین مرگ بر دیکتاتور سر داده شد.

با ورود خمینی در ١٢ ام بهمن ١٣٥٧ شمسی، تقابل و رویارویی این حکومت نوپا با مردم ایران و بویژه با شهروندان کُرد در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون نیز با گذشت چندین دهه از استقرار این حکومت، مردم ایران در بدترین شرایط ممکن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار دارند.


133 بار دیده شده‌‌


PM:01:45:01/02/2023