با وجود تمامی تمهیدات سرکوب در ایران، حاکمیت از آینده خود بیمناک تر است

با وجود تمامی تمهیدات سرکوب در ایران، حاکمیت از آینده خود بیمناک تر است

آسوی روژهلات/ علیرغم به کارگیری تمامی ابزارهای سرکوب و هجمه های تبلیغی و پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم در ٤ماه گذشته تا کنون، حاکمیت کماکان از آینده ی خود بیمناک تر است و مسئولین حکومتی از راس هرم تا پایین نسبت به شعله ور شدن مجدد آتش خشم مردم هراسانند.

دستگاه سرکوب و ماشین اعدام حاکمیت ایران با استفاده از همه ی توان امنیتی، نظامی، پلیسی، به میدان آوردن لباس شخصی های تندرو وابسته و شبه نظامیان و غیره، کماکان از خیزش مجدد مردم بیمناک است و از آن به عنوان آتش زیر خاکستر نام می برد.

حکام ایرانی علیرغم گرفتن ژست اقتدار و به اصطلاح سرکوب اعتراضات ماه های گذشته، ترس از حضور دوباره شهروندان در خیابان ها سراپای حکومت را فرا گرفته و به طور مداوم در دورن نظام بوق مراقب باشید را زمزمه می کنند.


203 بار دیده شده‌‌


AM:09:24:02/02/2023