کشتی طوفان زده رژیم جمهوری اسلامی به گِل نشسته است

کشتی طوفان زده رژیم جمهوری اسلامی به گِل نشسته است

آسوی روژهلات/ مبارزات و اعتراضات گسترده ی شهروندان به وضوح این واقعیت را ثابت کرده که مردم ایران از این نظام عبور کرده اند و هیچ جریان و جناحی نیز نمی تواند آن را نجات دهد.

تلاش های نافرجام برخی از جریانات سیاسی در ایران نیز نمی تواند کوچکترین خللی در اراده مردم و جنبش ژینا بوجود آورد. زیرا جناح های سیاسی در ایران که به اصطلاح خواستار اصلاحات هستند، با پروپاگاندا و تشویق شهروندان درصدد القا و تحمیل نظام بر مردم می باشند، که این امر قطعا با شکست روبرو خواهد شد.

گرانی، تورم سرسام آور، فشار اقتصادی و معیشتی، دزدی های کلان و نجومی، زد وبندهای درون جناحی و غیره، فضا را بیش از گذشته بر شهروندان تنگ کرده و توطئه ی به میدان آوردن برخی از چهره ها هم نمی تواند کشتی به گِل نشسته این نظام را نجات دهد.


98 بار دیده شده‌‌


PM:10:29:06/02/2023