کارزار گسترده تبلیغات حکومتی برای تشدید فشار بر زنان در مورد حجاب اجباری در ایران

کارزار گسترده تبلیغات حکومتی برای تشدید فشار بر زنان در مورد حجاب اجباری در ایران

آسوی روزهلات/ در ادامه فشار فزاینده بر زنان مبنی بر تحمیل حجاب اجباری، طی روزهای اخیر، برخورد با زنان در قالب طرح هایی مختلف از زبان برخی از نمایندگان خامنه ای و روزنامه حکومتی کیهان شنیده می شود.

از این رو، علم الهدی نماینده تندور خامنه ای در مشهد، خواستار برخورد عوامل حکومتی و نیروهای افراطی با زنان و دختران در مورد آنچه او بی حجابی و یا بدحجابی خوانده، شد. حسین شریعتمداری سردبیر حکومتی کیهان نیز از نیروهای تندرو وابسته درخواست مداخله و تشدید مبارزه در امر حجاب شده است.

سیاست رژیم جمهوری اسلامی در مقوله حجاب اجباری و تحمیلی علیه زنان و دختران در حالی شدت یافته که، فقر و گسترش اعتیاد و رواج صیغه که نهایتا منجر به انواع بیماری های واگیر در جامعه می شود، به اوج خود رسیده است.

ارگان ها ی مرتبط و مسئولین حکومتی همواره در بحث حجاب عنوان کرده اند که مسئله ی حجاب از اولویت های نظام و خط قرمز محسوب می شود و این امر در حالی به یک معضل برای زنان مبدل شده که، رژیم جمهوری اسلامی از فراهم ساختن مطالبات ابتدایی شهروندان عاجز و ناتوان است.


123 بار دیده شده‌‌


PM:02:49:19/03/2023