در یک سال گذشته زنان نیز همچون دیگر اقشار جامعه، سال دشورای را تجربه کردند

در یک سال گذشته زنان نیز همچون دیگر اقشار جامعه، سال دشورای را تجربه کردند
آسوی روژهلات/ در سال گذشته شمسی، زنان ایرانی نیز همچون دیگر اقشار جامعه، سال دشوار و محدود تری را تجربه کردند.
در سال ١٤٠١ شمسی، علاوه بر ضرب و شتم های کسترده، فقدان حمایت های قانونی، نقض حقوق بشر، عدم تضمین برابری های جنسیتی، دستکم ٣٩ مورد قتل زنان، اعمال خشونت خانگی، بیش از ١١ مورد ضرب و جرح خشن و شدید توسط گشت ارشاد و غیره از دیگر مواردی بوده که زنان و دختران با آن روبرو بوده اند.
اسید پاشی ٤مورد، ١٠مورد تجاوز و آزار جنسی، ٤ مورد خودسوزی، ٨مورد خودکشی و ١مورد هم قربانی خشونت های ناموسی در سال گذشته شمسی متوجه زنان بوده است.
قابل توضیح است که؛ فقدان حمایت های قانونی، نگاه مردسالاری و کالایی کردن زنان که از دستاوردهای خود رژیم است و ده ها مورد دیگر منجر شده که زنان و دختران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی محدوتر و با سرکوب های عریان تری روبرو شوند.

150 بار دیده شده‌‌


AM:10:33:22/03/2023