بر افروختن آتش نوروزی امسال توسط اعضای خانواده های جانباختگان جنبش ژینا

بر افروختن آتش نوروزی امسال توسط اعضای خانواده های جانباختگان جنبش ژینا

آسوی روژهلات/ در آستانه ی نوروز ١٤٠٢ در اکثر شهرها و روستاهای کردستان، آتش نوروزی سال جدید توسط پدر، مادر و یا یکی از اعضای خانواده های جانباختگان جنبش ژینا روشن شد.

علیرغم ملیتاریزه کردن شهرها و روستاهای کردستان ازسوی سپاه و نیروهای امنیتی، شهروندان و بالاخص پداران و ماداران جانباختگان اخیر، با سردادن شعار "ژن، زندگی، آزادی" به استقبال سال نو شمسی رفتند.

شایان ذکر است که، در جریان اعتراضات سراسری ماه ها و ورزهای اخیر که تا کنون نیز ادامه دارد، هزاران شهروند بازداشت، صدها تن جان خود را از دست دادند و جمع کثیری از معترضین با برخوردهای فیزیکی و قهری نهادهای خودسر مواجه شدند.


179 بار دیده شده‌‌


AM:10:42:23/03/2023