دولت ابراهیم رییسی اقتصاد ایران را به سمت پرتگاه سوق داده است

دولت ابراهیم رییسی اقتصاد ایران را به سمت پرتگاه سوق داده است
آسوی روژهلات/ اقتصاد ایران از همان روزهای نخست استقرار رژیم جمهوری اسلامی ویران تر شد و در حال حاضر نیز شرایط وخیم و پیچیده تری را تجربه می کند.

وضعیت کنونی اقتصادی و معیشتی در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رییسی (رییس جمهور انتصابی) ایران در شرایطی قرار دارد که علاوه بر اینکه عرصه را بر شهروندان تنگ کرده، بیشتر کارشناسان و حتی خود حکومتیان و مسند نشینان دولتی از آن به عنوان اقتصاد ورشکسته یا فروپاشی  اقتصادی نام می برند.

قابل توضیح است که، افراد جامعه که شاید از علم اقتصاد اطلاع چندانی ندارند، با نگاه به رکود و تورم حاکم بر بازار، و نه آنچه که در تصورات و ذهن مسئولین می گذرد و به طور مدام گفتار درمانی می کنند، قطع به یقین درک خواهند کرد که حال شهروندان ایرانی در حال بدتر شدن و اقتصاد بیمار ایران رو به افول است.

124 بار دیده شده‌‌


AM:09:33:28/03/2023