بودجه نهادهای مذهبی در سال جاری ٤١٥ درصد افزایش، منافع عمومی کشور تنها ٥ درصد رشد داشته است

بودجه نهادهای مذهبی در سال جاری ٤١٥ درصد افزایش، منافع عمومی کشور تنها ٥ درصد رشد داشته است

آسوی روژهلات/روزنامه داخلی هم میهن اخیراً در بررسی جداول قانون بودجه ١٤٠٢ شمسی، به این نکته اشاره کرده که، مجلس رژیم جمهوری اسلامی، منافع عمومی کشور را تنها ٥ درصد افزایش داده و در مقابل بودجه های نهادهای مذهبی را تا ٤١٥ درصد افرایش داده است.

در این گزارش آمده که، دولت برای ستاد امر به معروف ٣٦ درصد افزایش بودجه پیشنهاد در لایحه را داده بود، اما مجلس رژیم بودجه این ستاد را تا ٦٤ درصد بیشتر کرده است.

بر همین اساس، مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی وابسته به موسسه مصباح یزدی با رشد ۴۱۵درصدی نسبت به سال گذشته که ۵۲ میلیارد تومان دریافت می‌کرد، رکورد زده و به ۲۶۸ میلیارد تومان رسیده است.

بر همین اساس بودجه جامعه المصطفی نیز از ۸۹۰ میلیارد تومان پیشنهاد دولت به ۱۰۱۲ میلیارد تومان رسیده است.


158 بار دیده شده‌‌


PM:02:02:09/05/2023