سالی که خامنه ای آن را سال مهار تورم خواند، به سال افسار گسیختگی تورم در یادها ثبت می شود

سالی که خامنه ای آن را سال مهار تورم خواند، به سال افسار گسیختگی تورم در یادها ثبت می شود

آسوی روژهلات/ وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی مردم روز به روز در حال وخیم تر شدن است و قیمت کالاها همچنان سرسام آور و رو به افزایش.

سال ١٤٠٢ شمسی که علی خامنه ای همچون روال هر ساله، آن را سال مهار تورم نامیده، قطع به یقین به  عنوان سال افسار گسیختگی در یاد ها ثبت می شود و خود حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به این امر واقف است که انتخاب شعار مهار تورم نمی تواند با گفتار درمانی، اقتصاد بیمار ایران را از ورطه نابودی نجات دهد.

شعارهایی که هر ساله خامنه ای در پیام نوروزی خودبیان می کند، حاصل این شعارها تا به حال هیچ نفعی به جامعه نرسانده و تنها در راستای فریب افکار عمومی و شانه خالی کردن از پذیرش بار مسئولیت است.

شعارهایی که از سوی دستگاه پروپاندای نظام و ارگان های حکومتی یکی پس از دیگری طوطی وار و دیکته شده بزرگنمایی می شود.


165 بار دیده شده‌‌


AM:10:54:11/05/2023