تحریم شمار دیگری از افراد حکومتی و نهادهای وابسته به سپاه توسط اتحادیه اروپا

تحریم شمار دیگری از افراد حکومتی و نهادهای وابسته به سپاه توسط اتحادیه اروپا

آسوی روژهلات/ اتحادیه اروپا در راستای محکوم کردن اعدام ها و سرکوب های عریان در ایران، در تازه ترین بستەی تحریمی خود علیه رژیم جمهوری اسلامی، اخیراً دو نهاد وابسته به سپاه و ٥ مسئول رژیم را تحریم کرد.

این تحریم ها دو نهاد وابسته به سپاه از جمله سازمان بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون این نیروی سرکوبگر را هدف قرار داده است.

اتحادیه اروپا در همین زمینه، سلمان آدینەوند سرکرده یگان امداد تهران، محمد امین آقا میری دبیرعالی شورای مجازی، محسن نیک ورز دادستان شهرستان سیرجان، نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران و سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی رژیم را در فهرست تحریمی جدید قرار داده است.


214 بار دیده شده‌‌


AM:10:15:23/05/2023