مراکز اسلامی در اروپا؛ یا سفارتخانه های غیر رسمی تحت نظر خامنەای

مراکز اسلامی در اروپا؛ یا سفارتخانه های غیر رسمی تحت نظر خامنەای

آسوی روژهلات/ طی سالیان متمادی مراکز اسلامی تحت نظر علی خامنه ای در اروپا و یا سایر کشورهای غیر اروپایی فعالیت می کنند. رژیم جمهوری اسلامی برای بقا و ماندگاری خود، شبکه های مافیایی تحت امرش را در داخل و خارج گسترش داده است.

این مراکز که با بودجه های هنگفت میلیاردی اداره می شوند، علاوه بر فعالیت های مذهبی، برنامه های تبلیغی گسترده ای هم را برای ترویج و گسترش ایدئولوژی رژیم جمهوری اسلامی در دستور کار خود دارند. این مراکز در واقع یکی از بازوهای نظام توتالیتر ایران در دیگر کشورها محسوب می شوند.

یکی از مراکزی که با درخواست نمایدگان پارلمان آلمان در هامبورگ تعطیل شده بود، مرکز اسلامی هامبورگ است که محل ملاقات اسدالله اسدی با عوامل وابسته به حکومت برای پرداخت پول و یا دیگر اقدامات خارج از قوانین و ضوابط بوده، می باشد.

خردادماه امسال نیز، مرکز اسلامی لندن به دلیل آنچه شرایط خاص توصیف شده، تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است.

از اهداف مهم این مراکز در اروپا و یا دیگر کشورهای جهان که با چراغ خاموش و خزنده میروند، نفوذ و رخنه در دولت ها و پالمان ها، لابیگری در راستای تاثیرگذاری بر سیاست های حقوقی و غیره، اعمال سیاست های رژیم در مراجع قضایی در مناسباتی از جمله طلاق و ازدواج و یا خشونت علیه زنان که آن را جزو فرهنگ اسلامی می دانند، می باشد.

از دیگر اهداف مراکز اسلامی در خارج از مرزهای ایران، ارتباط با جوانان و شهروندان کشورهای میزبان است که در قالب برگزاری مناسک مذهبی و غیره، اسلام شیعی را تبلیغ کرده و حمایت از گروه های نیابتی و تندرو از جمله حزب الله را در برنامه های خود دارند.

نتیجه/ حال در این مجال این پرسش مطرح می شود که، علیرغم عملکرد منفی و خلاف موازین و عرف و قوانین و ترویج تروریسم، چرا کشورهای میزبان اجازه فعالیت این قبیل از مراکز را در کشورهای خود می دهند و علت مماشات با مراکز اسلامی و یا با رژیم جمهوری اسلامی چیست؟


240 بار دیده شده‌‌


AM:10:18:29/05/2023