روز جهانی کودک در حالی گرامی داشته می شود که طی ماههای اخیر دەها کودک در ایران بازداشت شدەاند

روز جهانی کودک در حالی گرامی داشته می شود که طی ماههای اخیر دەها کودک در ایران بازداشت شدەاند

آسوی روژهلات/ ٢٠ نوامبراز سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده، گرچه در بسیاری از کشورها در اول ژوئن این روز گرامی داشته می شود.

بر اساس پیمان نامه و پروتکل های جهانی حقوق کودک، سن زیر ١٨سال را بری کودک تعریف کرده اند، اما برخی از کشورها طبق قوانین داخلی خود از این قاعده پیروی نمی کنند.

اما در این میان نیز رژیم جمهوری اسلامی از سال ١٣٧٣ خورشیدی، به این پیمان نامه پیوسته و آن را امضا کرده، اما حقوق کودکان در ایران تحت حاکمیت رژیم تمامیتخواه، درگیر مسایل و مواردی همچون کودکان کار (بیش از ٧ میلیون کودک کار)، مجازات و اعدام کودکان، ازدواج اجباری در سایه بی کفایتی مسئولین و نهادهای مربوطه، استفاده ابزاری از کودکان (خرید و فروش مواد مخدر و غیره)، به کارگیری آنان در امورات نظامی گری (به کارگیری کودکان در جنگ ٨ ساله ایران و عراق و یا استفاده از کودکان در جنگ داخلی سوریه، یمن و...)، قاچاق و یا فروش اعضای بدن آن ها، تجاوز و استفاده از کودکان برای فحشا، بوجود آوردن زمینه های خودکشی و غیره میان کودکان است.

شایان ذکر است که، بر پایه آمارهای گردآوری شده در این مرکز خبری و همچنین آمارهای اعلام شده از سوی برخی از نهادهای حقوق بشری، طی ما های اخیر تا کنون بالغ بر ٤٠ کودک در ایران و کردستان بازداشت شده اند و صدها کودک دیگر مورد ضرب و شتم و تجاوز عوامل امنیتی قرار گرفته اند.140 بار دیده شده‌‌


PM:12:00:01/06/2023