٧ ماە بیخبری مطلق از سرنوشت ٤ زندانی سیاسی کورد

٧ ماە بیخبری مطلق از سرنوشت ٤ زندانی سیاسی کورد


در تاریخ ٢٩ تیرماە سال جاری، چهار فعال سیاسی کورد با نامهای، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد فرامرزی و محسن مظلوم در منطقە سوما و برادوست ارومیە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون هیچ صلاح و درگیری مصلحانەای بازداشت شدند.

باگذشت این ٧ماە خانوادەهایشان و موکل خانوادە بە طور مداوم بە نهادهای امنیتی و قضایی شهرهای کوردستان و دیگر شهرهای ایران از جملە اصفهان و تهران مراجعە کردەاند اما با وجود پخش دو بار از اعترافات اجباری آنها در صدا وسیما، جمهوری اسلامی کماکان هیچگونە پاسخی بە خانوادەهایشان ندادە و حتی آنها را مورد تهدید و بازجویی قرار دادە است.

خانوادەهای این چهار فعال سیاسی کورد می‌گویند پس از پخش دوباره اعترافات اجباری و تحت شکنجه آنها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به شدت نگران صدور احکام سنگین برای آنها هستیم.

بیانەهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این چهار زندانی سیاسی کورد را متهم بە جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد کردە، ولی بە گفتەی همسرانشان این چهار زندانی سیاسی تنها فعالین سیاسی و مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودەاند کە برای فعالیت سیاسی بە شهر ارومیە اعزام شدە بودند.

حزب کومه‌له کردستان ایران با انتشار اطلاعیەای ادعاهای وزارت اطلاعات در خصوص مسلح بودن و ارتباط اعضای آنها با موساد را قویا تکذیب کرده و «طرح آن را دستاویزی در راستای سرکوب بیشتر در کردستان، جوسازی بر علیه مبارزات برحق مردم ایران و خوراکی جهت مصارف داخلی» دانسته است.

ئه‌م بابه‌ته 492 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


PM:03:47:31/01/2023